dimarts, 8 de juliol de 2008

Obra de Salvador Sunet Urgellès:Mare de Deu dels Dolors

A mida que passa'n els dies, he anat descobrint noves obres del meu avi i del meu pare que jo desconeixia. És curiós com anem recordant coses a mida d'anar parlant i d'anar fent memòria.
Amb aquest Blog, estem descobrint coses de la historia del meu avi i del meu pare, en definitiva de la família, que desconeixíem, per el sol fet de no parlar-ne.

Van apareixen coses i algunes de molt properes a llocs on ens hem mogut amb certa freqüència. Aquest es el cas d'aquesta obra. Fins la setmana passada que no m'ho va dir la meva mare, no sabia que l'imatge de la Verge dels Dolors, que encapçala la Parròquia dels Dolors al carrer Begur,8 de Sants, era feta per el meu avi.

En aquesta parròquia, s'han casat cosins, van fer la missa per la meva àvia materna, estudien fills d'amics, etc...

Al fotografiar l'obra, encara estic més convençut dels grans artistes que eren el mau avi i el meu pare.

Salut