dilluns, 28 de juliol de 2008

Obra de Salvador Sunet Urgellès: Retrat "Pepet Pahissa"

El "responsable" de les últimes obres que he mostrat, apart de l'autor (L'Avi), va ser el seu cunyat en Josep Pahissa ( germà de la meva Àvia).

Ell li va encarregar les obres del Quixot, els quadres andalusos, el Crist, El rapto de las Sabinas i moltes més obres que van comercialitzar a Ceràmiques Pahissa.

Os mostro aquí un retrat que va fer l'Avi del seu cunyat en rajola.

Salut.