dissabte, 7 de març de 2009

Obra de Salvador Sunet Urgellès: Sant Pere

Un altre de les imatges de Sants que va fer l'Avi. Aquest és "San Pedro" ( coses de l'època).

Aquesta imatge, es troba a Calaf, al carrer de Sant Pere,que puja cap a la plaça on antigament feien el famós "Mercat" .És a una cantonada a uns tres metres d'alçada.

L'estat de conservació es força bo.

Salut.