dissabte, 7 d’abril de 2012

Obra de Salvador Sunet Urgellès: Parada Mercat de Sants “Nº 25” II En el post del 28 d’agost del 2008 (Com passa el temps...), vaig publicar una fotografia de la parada familiar que teníem al Mercat de Sants. En aquella fotografia veiem a la meva Mare i la meva Germana Anna i es podia veure les parets i els rètols fets per l’Avi amb motius de granja.

Ara m’arriba d’en Josep Galbete, un altre fotografia més de la parada, però amb notables diferencies...molt més antiga, potser dels anys 40 i amb dos protagonistes diferents: La meva Besàvia Roseta i la meva Avia Nita. En aquesta fotografia es pot veure una mica millor la façana de la parada i com tenia totes les parets amb ceràmiques...

Llàstima que no es va poder conservar...

Salut, Jaume